Czy ciśnieniomierz nadgarstkowy jest dokładny i wiarygodny? Nasze opinie i porady


Ponieważ wielu naszych klientów zadaje nam pytania związane z różnymi wyrobami medycznymi, postanowiliśmy na łamach niniejszego bloga sukcesywnie umieszczać najczęściej poszukiwane informacje. Wiele z pytań zadanych przez Was wymagało od nas samych niejednokrotnie sięgnięcia po fachowe opinie, czy to w środowisku producentów sprzętu medycznego, czy personelu szpitalnego (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów, rehabilitantów itd.). Dzisiejszy problem potrafimy jednak rozwiązać sami, na podstawie własnych doświadczeń, wiedzy i przemyśleń.

Ciśnieniomierze nadgarstkowe od zawsze budziły dwojakie emocje, zarówno wśród dystrybutorów sprzętu medycznego, jak i samych użytkowników tego rodzaju produktów. Podstawowym zadaniem jakie spełnić ma aparat do mierzenia ciśnienia jest, rzecz jasna pomiar tej wartości. Obecnie rynek medyczny dosłownie zalany jest mnogością urządzeń, producentów, modeli itp. Pragnąc dokonać wstępnej klasyfikacji urządzeń do pomiaru ciśnienia, można dokonać podziału na:
– ciśnieniomierze naramienne
– ciśnieniomierze nadgarstkowe (będące tematem dzisiejszych rozważań)

ciśnieniomierz nadgarstkowy Little Doctor LD12

Powyższa klasyfikacja powstała w oparciu o miejsce wykonywania badania, czyli ramię lub nadgarstek. Można pokusić się również o podział ze względu na mechanizm pracy urządzenia, czyli:
– ciśnieniomierze elektroniczne (ciśnieniomierze automatyczne oraz półautomatyczne)
– ciśnieniomierze zegarowe (manualne)

Omawiana grupa produktów, z związku ze wspomnianymi kryteriami nazywa się więc: automatyczne ciśnieniomierze nadgarstkowe. Dwa z tych słów świadczą bezpośrednio o wygodzie użytkowania. Ciśnieniomierz, o którym tu piszemy jest „automatyczny”, więc jego obsługa powinna być możliwie najprostsza i najmniej nas angażująca oraz „nadgarstkowy”, czyli pomiar będzie dokonywany bez konieczności rozbierania się lub podwijania rękawa (ta druga czynność jest częstym błędem podczas mierzenia ciśnienia, o czym pisaliśmy w poprzednich poradnikach).

Wielokrotnie wspominaliśmy, że najbardziej precyzyjną metodą pomiaru ciśnienia krwi jest badanie przy pomocy ciśnieniomierza zegarowego (manualnego), z użyciem stetoskopu. Jak mają się do tego stwierdzenia ciśnieniomierze nadgarstkowe? Otóż są one po prostu najmniej dokładne. Nie oznacza to, że każdy ciśnieniomierz nadgarstkowy jest zły! Rolą ciśnieniomierzy zakładanych na nadgarstek jest przede wszystkim wykonanie pomiaru szybkiego i wygodnego. Jak wobec tego ograniczyć ryzyko błędu? Naszym zdaniem, dobry ciśnieniomierz nadgarstkowy musi przede wszystkim:
– zostać wyprodukowany zgodnie z wymaganiami dla wyrobów medycznych (posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności)
– posiadać rzeczywistą gwarancję producenta
– cechować się solidnym wykonaniem i konkretną specyfikacją techniczną (z określonym zakresem błędnego pomiaru)

Pragnąc jednak odpowiedzieć Państwu na pytanie: czy ciśnieniomierze nadgarstkowe są dokładne oraz czy pomiar ciśnieniomierzem nadgarstkowym jest precyzyjny, należy koniecznie wskazać na „jeden z podstawowych czynników” powodujących ryzyko powstania błędnego pomiaru – nas samych. Niestety, bardzo często to tak zwany czynnik ludzki odpowiedzialny jest za powstanie przekłamań wyników badania ciśnienia krwi. Pragnąc umożliwić naszemu urządzeniu odpowiednie działanie, powinniśmy koniecznie:
– zapoznać się z instrukcją obsługi, w której zawarte są informacje o tym jak danym modelem wykonywać pomiar (różne modele, mają różne określone warunki pracy)
– ograniczyć zbędny ruch w trakcie badania (może być on błędnie zinterpretowany przez mechanizm ciśnieniomierza)
– powstrzymać się na moment od rozmowy (przyczyna jak wyżej)
– upewnić się, że na badaną kończynę nie działają żadne siły (zaciśnięta na ramieniu ciasna odzież, mocno zapięty zegarek lub bransoletka)

Popularny ciśnieniomierz na nadgarstek Nissei WSK-1011

Prócz czynników zależnych od nas, istnieją również takie, na które nie mamy wpływu, choć dotyczą one naszego ciała, a konkretnie serca i układu krwionośnego. Mowa w tym wypadku o rytmie pracy serca i jego zaburzeniach. Do tej kwestii powinniśmy podejść w następujący sposób – ciśnieniomierz nadgarstkowy jest przeznaczony dla osób z miarową pracą serca, nie leczących się np. na utrwalone migotanie przedsionków. Oczywiście nie oznacza to, że bezwzględnie każdy ciśnieniomierz na nadgarstek przekłamie wynik badania u osoby z arytmią serca, jednak takie ryzyko jest znacznie większe, niż w przypadku korzystania z ciśnieniomierzy naramiennych (nie wspominając już o ciśnieniomierzach zegarowych, których precyzja zawsze pozostaje na pierwszym miejscu, pozostawiając w tyle wygodę użytkowania).

Pragnąc podsumować dzisiejszy wpis, należy napisać wprost: ciśnieniomierze nadgarstkowe mogą mierzyć ciśnienie w sposób względnie dokładny, jednak proces ten jest zależny od wielu czynników. Grupa tych produktów dedykowana jest osobom aktywnym, ceniącym sobie przede wszystkim wygodę (bardziej lub mniej ryzykownie przekładając ją ponad pewność pomiaru) oraz nie cierpiącym na jakiekolwiek zaburzenia bicia serca. Istnieją oczywiście precyzyjne i solidnie wykonane ciśnieniomierze nadgarstkowe, ale naszym zdaniem pomiar nimi wykonywany zawsze będzie niósł z sobą ryzyko błędu (ludzkiego, bądź elektroniki).