Maseczka do resuscytacji – instrukcja stosowania (jak używać)?


Właściwe zastosowanie masek resuscytacyjnych Ratownictwo jako dziedzina medycyny rozwija się bardzo prężnie w naszym kraju. Widoczny jest od wielu lat coraz wyższy poziom wiedzy wśród naszego społeczeństwa z zakresu ratownictwa medycznego. Jednakże musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że pomimo wzrostu świadomości społecznej nadal zdarzają się przypadki nieudzielenia tzw. pierwszej pomocy. Jak widać nie możemy poprzestać na działaniach edukacyjnych podejmowanych do tej pory. Co więcej należy je wzmocnić i prowadzić na tyle skutecznie, aby zredukować jeszcze skuteczniej pojawiające się nadal śmiertelne przypadki.

Wszelkie działania związane z Ratownictwem Medycznym w Polsce oparte są o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Nie podlega bowiem wątpliwości, jak najszybsza reakcja w związku z wystąpieniem tzw. NZK czyli nagłego zatrzymania krążenia ratuje niejedno ludzkie życie. Jak najszybsza diagnoza stanu zdrowia, oraz wezwanie pomocy to dwa podstawowe czynniki mogące przyczynić się do uratowania ludzkiego życia. Musimy jednak brać pod uwagę fakt, iż nie zawsze możemy otrzymać niezbędną i profesjonalną pomoc tak szybko, jakbyśmy tego oczekiwali. W takich przypadkach musimy polegać wyłącznie na własnej wiedzy w tym zakresie.

Maseczka do resuscytacji Ambu Res-cue Mask


W niniejszym artykule chcemy przybliżyć Państwu kwestie dotyczące wyżej wymienionej sytuacji, jak również produktu określanego „maseczką do resuscytacji”. Pierwszą kwestią, jaką należy doprecyzować to nazewnictwo. Wyżej wymieniony produkt możemy odnaleźć występujący pod nazwami takimi jak:

 • maseczka do resuscytacji;
 • maska CPR;
 • maska RKO;
 • maska ambu (nazwa wywodząca się od głównego amerykańskiego producenta firmy Ambu®);
 • maska do sztucznego oddychania;
 • maska anestetyczna;
 • maseczka z zastawką/ustnikiem;
 • maska tlenowa.


Nieujednolicone nazwenictwo zaprezentowane Państwu powyżej zwłaszcza dla osoby niekoniecznie związanej z medycyną może być kłopotliwe. Również dla osób związanych z medycyną sytuacja ta nie jest jednoznaczna. Wyroby medyczne niejednokrotnie na płaszczyźnie nazewnictwa, nie zaś samego zastosowania są niejednokrotnie mylnie określane. Tak naprawdę płaszczyzną właściwego podziału będzie kryterium zastosowania danego produktu. Naszym zdaniem podział zastosowany przez nas poniżej wydaje się być podziałem w miarę klarownym.

Podstawowe rodzaje masek:

 • maski tlenowe – służące wyłącznie do podaży tlenu pacjentom z występującymi dusznościam (wyróżniamy maski proste, z nebulizatorem lub workiem – rezerwuarem);
 • maski CPR – stosowane do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ich inne nazwy to: maski RKO, maski do resuscytacji, maski do sztucznego oddychania, maski z zastawką itp.);
 • maski anestetyczne – używane w celu prowadzenia wentylacji oddechowej niekoniecznie u pacjentów z zatrzymaniem krążenia, wraz z resuscytatorem (workiem samorozprężalnym) stosowane głównie u niezaintubowanych, nieprzytomnych pacjentów;
 • maska anestetyczna.


Zastosowanie maski CPR (często stosowane określenie nadane przez firmę Ambu®) do tzw. resuscytacji wymaga wiedzy, jak również wprawy. Proces reanimacji, któremu poddawany jest człowiek – niejednokrotnie przedstawiany w różnego rodzaju filmach – nie jest rzeczą prostą. Ze względu na charakter naszago artykułu skupimy się przede wszystkim na kwestii dotyczącej samego sprzętu medycznego. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani samym zabiegiem resuscytacji, Ratownictwem Medycznym zapraszamy do zapoznania się z publikacjami Polskiej Rady Resuscytacyjnej. Celem naszego artykułu jest przekazanie Państwu istotnych wskazówek dotyczących stosowania maski resuscytacyjnej.

Pierwsze kroki w związku z użytkowaniem maski CPR.
1. Musimy zadbać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo – np. założenie rękawiczek ochronnych.
2. Następnie wyjmujemy maskę CPR z opakowania, kciukami lewej oraz prawej ręki musimy nadać odpowiedni kształt masce – wypchnięcie spłaszczonego środka na zewnątrz.
3. Umieszczamy maskę na twarzy Pacjenta, istotne jest aby węższa część maski znalazła się nad nosem Pacjenta, kolejny krok to nałożenie gumki na głowę Pacjenta utrzymującej maskę na właściwym miejscu.
4. Kolejny krok to utrzymanie drożności dróg oddechowych Pacjenta. W tym celu musimy odchylić głowę Pacjenta do tyłu. Jednocześnie musimy zwrócić uwagę na zachowanie szczelności maski podczas wykonywania tego zabiegu. Chodzi tutaj zwłaszcza o styk pomiędzy maską a twarzą Pacjenta.
5. Następnie wtłaczamy wydychane przez nas powietrze za pomocą ustnika z zastawką bezzwrotną.

Pukty przedstawione przez nas powyżej stanowią jedynie ogólny zarys stosowania maski CPR. Nie jest możliwe stosowanie wyżej wymienionej maski bez odbycia specjalistycznego teoretycznego jak również praktycznego szkolenia prowadzonego przez doświadczonego instruktora. Należy podkreślić, że niejednokrotnie sam presonel medyczny miewa problemy z właściwym użytkowaniem maski typu CPR. Bywa tak, ponieważ sama czynność użytkowania nie jest prosta w tzw. bezpośrednim zastosowaniu, należy również brać pod uwagę taki czynnik jak stres. Należy pamietać, że natychmiastowe wykonywanie tzw. masażu serca w sposób właściwy może przyczynić się do uratowania życia Pacjentowi. Błędem jest natomiast twierdzenie, że rezygnuje się z wykonywania tzw. oddechów ratownicznych w BLS (Podstawowych Zabiegach Resuscytacyjnych, czyli tak zwanej „pierwszej pomocy”). Często występują bowiem przypadki w których skuteczne dostarczenie tlenu do płuc osoby poszkodowanej bywa kluczowe.

Głowne elementy maski CPR:

 • zastawka bezzwrotna, której celem jest zapobieganie przedostania się płynów ustrojowych z ust lub twarzy Pacjenta poza wnętrze odpowiednio założonej maski;
 • uniwersalna końcówka zewnętrzna, której celem jest umożliwienie zarówno wtłaczania powietrza ustami, jak i przy pomocy worka samorozprężalnego (resuscytatora);
 • gumka podtrzymująca maskę na twarzy Pacjenta;
 • etui chroniące maskę przed uszkodzeniem oraz wpływem czynników zewnętrznych;
 • przezroczysta i miękka konstrukcja, umożliwiająca kontrolę ewentualnych wydzielin Pacjenta oraz zachowanie możliwie najlepszej szczelności.

Maseczka do sztucznego oddychania – wnętrze


Kończąc nasz artykuł, należy podkreślić istotę masek resuscytacyjnych (nie mylac ich z maskami anestetycznymi), jak również ich skuteczność w ratowaniu ludzkiego życia. W tej kwestii niewątpliwą wiedzę i doświadcznie posiadają Ratownicy Medyczni. Musimy pamiętać o tym, że aby skutecznie udzielać pomocy, nie wyrządzając przy tym krzywdy osobie poszkodowanej należy posiadać zarówno wiedzę teoretyczną jak również doświadczenie potwierdzone stosownym przeszkoleniem. Zachęcamy Państawa do zainteresowania się kwestiami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy, jak również z Ratownictwem Medycznym jako takim. Nie ma bowiem nic bardziej cennego niż ratowanie ludzkiego życia.