Wczytuję dane...
Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Twoje Ratownictwo Spółka Cywilna, ul. Boya-Żeleńskiego 17, 35-105 Rzeszów, adres e-mail: kontakt@medyczny-rzeszow.plJa/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*):

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data:
..............................................................................................................................................(*) Niepotrzebne skreślić.

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez medyczny-rzeszow.pl.