Rękawice diagnostyczne – rodzaje i przeznaczenie.


Bez względu na to jakie czynności wykonujemy, w pracy, domu, ogrodzie nasze życie i zdrowie powinno być zawsze bezwzględnie chronione. Warto przytoczyć tutaj maksymę często stosowaną przez Ratowników Medycznych, brzmi ona następująco: „dobry ratownik, to żywy ratownik”.

Aby napisać kilka słów o ochronie przed zagrożeniami na początku należy je zidentyfikować. W niniejszym artykule zagrożeniem tym będzie zakażenie, czyli moment w którym drobnoustroje chorobotwórcze zaczną przedostawać się do naszego organizmu co spowoduje powstanie naszym organźmie kolonii wyżej wymienionych ustrojów chorobotwórczych. Takim „wtargnięciem” do naszego organizmu niechcianych drobnoustrojów będzie również infekcja. Infekcją nazwiemy również sytuację, gdy drobnoustroje chorobotwórcze przedostaną się do naszego organizmu poprzez uszkodzenie naszego ciała, np. skaleczenie. Należy podkreślić że tego typu sytuacja może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia jak również życia.

Rękawice diagnostyczne – różne rodzaje

Musimy wziąć po uwagę wiele rodzajów zakażeń, takich jak choćby:

 • zakażenia dróg oddechowych;
 • zakażenia grzybicze;
 • zakażenia paciorkowcowe;
 • zakażenia wywołane przez różne substancje (np. zanieczyszczoną wodę);
 • zakażenia wywołane przez różne organizmy (np. pluskwy).


Należy zdawać sobie sprawę z tego, że rodzajów, stopni zakażeń jest bardzo wiele. Na szczęście to my mamy tak naprawdę ogromny wpływ na ewentualne zakażenie lub jego brak. Oczywiście istnieją infekcje naszego organizmu, na które nie mamy wpływu, jak choćby zapalenie górych dróg oddechowych. Aby zapobiec tego typu infekcji możemy np. ograniczyć nasze wyjścia z domu, lub unikać osób wykazujących objawy wczesnej infekcji górnych dróg oddechowy. Jednakże w znakomitej większości możemy uniknąć zakażeń poprzez zapewnienie naszmu organizmowi odpowiedniej ochrony.

Czarne rękawice jednorazowe – nitrylowe

Jednym z bardzo popularnych środków ochrony naszego ciała przed zakażeniem są rękawice diagnostyczne. Chronią one nas w trakacie tzw. pierwszego kontaku. Nie możemy tutaj oczywiście popadać w paranoję. Mówimy tutaj przede wszystkim o osobach wykonujących takie zawody jak lekarz lub pielęgniarka. Są to bowiem zawody szczególnie narażone na różnego rodzaju infekcje. O tego typu zabezpieczeniach nie możemy mówić w przypadku zawodów takich jak choćby urzędnicy, gdzie tzw. kontakt bezpośredni ogranicza się jedynie do wymiany dokumentów pomiędzy stronami, lub do podania długopisu. Aby skutecznie zabezpieczyć nasze ciało wystarczy jedynie oblec dłonie cienką warstwą stosownego materiału. Odpowiednie rękawice nie tylko chronią właściwie personel medyczny, ale również stanowią gwarancję ochrony pancjenta korzystającego z jego usług. Ich zmiana za każdym razem gdy przyjmowany jest nowy pacjent powoduje, że drobnoustroje nie mają możliwości przenoszenia się z pacjenta na pacjenta.

Skoro znane są nam już kwestie dotyczące zagrożenia związanego z infekcją pozostaje jedynie wybrać odpowiedni środek ochronny. Jeżeli chodzi o rękawice diagnostyczne, a także materiał z którego zostały wykonane możemy wyróżnić:
1. rękawice lateksowe (pudrowane lub bezdpudrowe) – są one najpopularniejsze i najbardziej dostęne.
2. rękawice nitrylowe, określane jako „rękawice niebieskie” – najczęściej występujące w kolorze niebieskim lub czarnym. Zaletą tych rękawić jest brak lateksu, na który wiele osób jest uczulonych.
3. rękawice winylowe (pudrowane lub bezdpudrowe). Są to rękawice bardzo cienkie, jednocześnie ich wytrzymałość jest niewielka.
4. rękawice foliowe. Zaliczają się one do grupy najtańszych produktów, jednocześnie najmniej odpornych.

Możemy również wyróżnić podział na:
– rękawice medyczne;
– rękawice ochronne.

Musimy również zadawać sobie sprawę z różnego rodzaju norm określających stan bezpieczeństwa jaki dany produkt jest w stanie nam zapewnić. Znajomość przepisów prawnych, a także norm określających poziom bezpieczeństwa danego produktu jest obowiązkiem leżącym przede wszystkim po stronie producenta. Dla użytkownika najważniejsze jest aby dany produkt można było odpowiednio zastosować według potrzeb. W przypadku rękawic medycznych (spełniająch normę dla wyrobów medycznych) mogą być one stosowane niezależnie w czynnościach ratowniczych, czy też pielęgnacyjnych. Istnieje spacjalna norma MDD – Dyrektywa o Wyrobach Medycznych, która w oparciu o szereg innych norm branży medycznej pozwala na dopuszczenie do obrotu danego produktu w wyżej wymienionej braży. Chodzi tutaj przede wszystkim o normy takie jak:

 • EN 455-1
 • EN 455-2
 • EN 455-3
 • EB 455-4


W przypadku rękawic ochronnych mamy tutaj szereg norm zawartych w Dyrektywie o Środkach Ochrony Osobistej, są to:

 • EN 420
 • EN 374-1
 • EN 374-2
 • EN374-3
 • EN 388

Zadaniem wyżej wymienionych norm jest ochrona przed substancami chemicznymi, mikoorganizmami, oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Rękawice chirurgiczne sterylne pudowane

Przewagą rękawic nitrylowych jest przede wszystkim wytrzymałość oraz wygoda ich użytkowania. Wytrzymałość rękawic sprawdzana jest również pod kątem tzw. uszkodzeń mechanicznych. czyli np:

 • ścieranie
 • przecięcie
 • rozdarcie
 • przebicie

Jeżeli chodzi o klasyfikację dot. uszkodzeń mechanicznych mamy tutaj skalę od 0 do 5, która zamieszczona jest na opakowaniu danego produktu.

Kończąc nasze rozważania o tym jakie rękawice wybierzemy będzie decydować przede wszystkim rodzaj zagrożeń przed którymi będziemy chcieli się ustrzec. Bardzo istotne jest by zakupione przez nas rekawice np. tzw. diagnostyczne posiadały symbol CE. Zapewnia on bowiem spełnienie wszelkich niezbędnych norm nałożonych przez ustawodawcę na producenta. Ważna jest również kwestia dotycząca materiału z jakiego dane rękawice zostały wyprodukowane, czy zawiera on np lateks, czy produkt został pokryty specjalnym pudrem (jego celem jest ułatwienie zakładania produktu, jednocześnie może on przyczynić się do różnego rodzaju uczuleń, bądź do podrażnienia skóry lub śluzówki). Według nas najlepszymi opiniami cieszą się produkty nitrylowe.